Ekskursijos

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) menų galerija „101“ kviečia į ekskursiją po ekspoziciją „Menų fakultetas 100-metyje: kūryba kuria kultūrą“ (kuratoriai Milda Gineikaitė ir Rimgaudas Barauskis), skirtą Lietuvos universiteto šimtmečiui (2022).

Parodos ekspozicija pasakoja apie Menų fakultetą kaip VDU šimtmečio dalį. Parodoje jungiama istorija su dabartimi tarsi du lygiagrečiai pateikiami pasakojimai, kurie „kalbasi“ tarpusavyje, – vienoje parodos linijoje nuosekliai pasakojama nuo Lietuvos universiteto pradžios ir meno studijų ištakų iki šiandienio VDU Menų fakulteto, kitoje – eksponuojama dėstytojų, absolventų ir studentų kūryba. Menų fakulteto parodos naratyvas sukasi aplink tai, kaip kūryba kuria kultūrą.

Ekskursiją veda parodos kuratorė Milda Gineikaitė, trukmė apie 30 min.

Ekspoziciją galima aplankyti VDU Menų fakultete (Muitinės g. 7)

El. paštas galerija101@gmail.com

Telefonas +37067457524

Darbo laikas I–V 10.00–18.00 val.

//

Vytautas Magnus University (VMU) Art Gallery “101” is inviting you to an excursion to the exposition “In the Century Faculty of Arts: Creativity Creates Culture” (curators Milda Gineikaite and Rimgaudas Barauskis), dedicated to the University of Lithuania centenary (2022).

The exhibition tells about the Faculty of Arts as a part of the centenary of VMU. The history is connected with the present like two parallelly introduced stories “talking” to one another. One line of the exhibition tells a consistent story of the Lithuanian University and the origins of the art studies from the very beginning to today’s VMU Faculty of Arts, while the other line presents the work of teachers, graduates and students. The narrative of the Faculty of Arts exhibition revolves around how creativity creates culture.

The excursion lead by curator Milda Gineikaitė, duration is about 30 min.